home

Jeu de Boules club “Le But Borgharen” is opgericht op 1 september 1995 en is een vereniging die momenteel bestaat uit ongeveer 20 leden.

De vereniging is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze dorpsgemeenschap Borgharen. Alhoewel de meeste leden reeds Abraham hebben gezien, bruist het binnen de vereniging van de energie. Het voordeel van leden die de pensioengerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt, is dat ze in voldoende mate over vrije tijd beschikken en deze tijd dan ook voor een deel inzetten voor onze vereniging.

Onze vereniging beschikt momenteel over zes banen die allen van verlichting zijn voorzien. De banen zijn gelegen aan de Hertog van Brabantlaan.

In de maanden april t/m september worden deze banen veelvuldig gebruikt. Enerzijds om gezellig samen een balletje te gooien, waarbij gezelligheid op de eerste plaatst staat, maar anderzijds ook voor de competitie, want onze club neemt deel aan de Zomeravondcompetitie. Tijdens bovengenoemde periode worden op dinsdag- en woensdagavond competitiewedstrijden gespeeld.

Tevens hebben wij tweemaal per jaar een uitwisselingstoernooi met onze boulesvrienden uit Amby en eenmaal per jaar met de jeu de boulesvereniging uit Cadier & Keer.

Daarnaast organiseren we elk jaar in september een toernooi waar bewoners van ons dorp aan meedoen.

Na het wegvallen van het Vrijthoftoernooi, is het toernooi in Borgharen momenteel het grootste jeu de boulestoernooi dat Maastricht e.o. kent en daar zijn we best trots op.

Trots ben ik als voorzitter ook op onze leden omdat zij niet alleen hun uiterste best doen om onze vereniging te laten bloeien en vooruit te helpen, maar ook omdat zij oog hebben voor het persoonlijk lief en leed van medeclubgenoten, zowel in goede als in slechte tijden,

Kortom, PC Le But Borgharen is een hartelijke, warme, sportieve en gezellige vereniging die nog in lengte van jaren mee kan, maar waarin we nieuwe, vooral jonge, leden goed kunnen gebruiken  zodat de toekomst voor onze club gewaarborgd blijft.

Dus mocht je nieuwsgierig zijn, kom gerust eens langs en wie weet, raak je ook wel besmet met het “boulesvirus” Je bent in ieder geval van harte welkom.

Hans Hinssen,

voorzitter.