Privacybeleid

Privacy statement PC Le But Borgharen.

PC Le But Borgharen verwerkt persoonsgegevens van verenigingsleden om de leden via e-mail, telefoon en/of via onze website te kunnen informeren over clubaangelegenheden en om uw registratie bij de NJBB te kunnen verzorgen.

Voor bezoekers van onze website geldt dat we alleen persoonsgegevens verwerken indien u het contactformulier invult.

Voor de bovenstaande doelstellingen gebruikt PC Le But Borgharen de volgende persoonsgegevens van u:

– naam;

– adres;

– woonplaats;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– geslacht;

– geboortedatum.

Indien u lid wordt van PC Le But Borgharen of het contactformulier op onze website invult, dan conformeert u zich automatisch aan ons privacy- en cookie statement. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden ook de gegevens verwijderd uit onze administratie.

Rechten omtrent uw gegevens
Op basis van een door u schriftelijk gegeven toestemming mag PC Le But Borgharen uw persoonsgegevens verwerken.
U heeft recht op inzage of rectificatie van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
PC Le But Borgharen zal nooit gegevens ter beschikking stellen aan anderen dan de NJBB.
Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de administratie van PC Le But Borgharen of om uw toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken.
Verwijdering of intrekking van uw toestemming zal echter automatisch leiden tot het vervallen van uw lidmaatschap.

Beelden
Door deelname aan activiteiten van en/of georganiseerd door PC Le But Borgharen gaat u akkoord met het publiceren van beeldmateriaal, dat gemaakt is tijdens en rondom deze activiteiten, alsmede van uitslagen van wedstrijden en toernooien op de website van PC Le But Borgharen.

Indien er een foto van u als individu op de website staat en u wilt dit niet (portretrecht), dan kunt u de webmaster via e-mail verzoeken uw foto te verwijderen.

Overzichtsfoto’s worden niet verwijderd, maar u kunt – op verzoek –  wel onherkenbaar worden gemaakt.

E-mail
PC Le But Borgharen gebruikt e-mail om haar leden te informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van informatie via e-mail dan wordt deze wijze van communicatie bij voorkeur gebruikt. Bij het aangaan van een lidmaatschap bij PC Le But Borgharen geeft een lid automatisch toestemming voor het verzenden van informatie via e-mail.

Website
Op de website van PC Le But Borgharen treft u een aantal links aan naar andere websites.

PC Le But Borgharen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor wat er gebeurt nadat u via een van deze links verder wordt geleid naar de desbetreffende websites.

Indien u vindt dat er iets ontbreekt in deze privacyverklaring wat er volgens u wel in thuis hoort, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken bij de secretaris van
PC Le But Borgharen.

Maastricht, 5 augustus 2020